Een afscheid zoals zij dat wilde

Tijdens onze eerste kennismaking enkele maanden geleden vertelt ze mij dat ze ab-so-luut geen bijeenkomst in een aula wil. Iedereen die na haar overlijden afscheid van haar wil nemen, moet dat op een eigen moment en op eigen wijze kunnen doen. Met een goed glas wijn erbij, lekkere happen én met haar muziek op de achtergrond. En in deze tijd ook nog corona-veilig.
Al pratend over de mogelijkheden, kiezen we voor gebruik van een luxe rouwsuite op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Een ruimte met 24 uur toegang voor nabestaanden, een opbaarplek, een zithoek, een pantry, een eigen toilet en zelfs een logeerbed als je dat zou willen. Zeg maar een ‘tiny house’ voor een overledene en zijn of haar naasten.
Vorige week heeft zij het leven losgelaten. In de dagen tussen sterven en de crematie verbleef zij zoals besproken in een rouwsuite. Twee middagen was ik er om haar vrienden en collega’s te verwelkomen die allemaal langskwamen om haar een laatste keer te groeten, ieder op een eigen moment. Alleen of in een gezelschap van maximaal 4 personen. Er werden herinneringen gedeeld, er werd getoost op haar leven, er werd afscheid van haar genomen op de manier zoals zij wilde.
Wat ben ik blij dat ik dit voor haar en voor haar nabestaanden op deze wijze heb kunnen doen.
Cookie instellingen