Ik heb een uitvaartverzekering ...

Iedereen is vrij te kiezen voor een uitvaartbegeleider die het best bij de eigen visie past. U kunt dus beslissen gebruik te maken van mijn diensten. In dat geval moet dit wel aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld. Is er sprake van een natura-verzekering, dan keert de verzekering in principe uit met een pakket goederen en diensten. U kunt besluiten hiervan af te zien; het wordt dan omgezet in een geldbedrag. Welk bedrag dit is, kunt u navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Bij een kapitaal-verzekering ontvangen nabestaanden altijd een geldbedrag. Het kan zijn dat het uit te keren bedrag de kosten van de uitvaart niet volledig dekt.
Cookie instellingen